ARQUÉTIPOS!

1A? Premio no Concurso “RehabilitaciA?n da Reitoral de Santa Cristina de Cobres”

Sin categoría

Comments Closed


Comparte este articulo

Fai un mes aproximadamente volvimos a adentrarnos na sempre ilusionante tarefa de participar nun concurso de arquitectura. A verdade e que neste plantexamento vimos unha oportunidade de facer algo interesante, xa que o punto de partida era bo. A Comunidade de Montes de Santa Cristina de Cobres, propA?n a rehabilitaciA?n dunha antiga casa reitoral para darlle o uso de viveiro de empresas (no que xa temos certa experiencia co proxecto de Espacio Nido).

A continuaciA?n dixamosvos un resumo da nosa proposta que finalmente resultou ser a gaA�adora, polo que nuns meses pondrA�monos mans A? obra coa construciA?n!

Ideas vertebradoras

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Hai 4 ideas que vertebran o noso proxecto:

A� A� A� A� A� A� A� A� A�AA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A proposta de usos

As bases do concurso falan dun viveiro de empresas con cafeterA�a. Tendo en conta as caracterA�sticas da edificaciA?n creemos que hai que propoA�er un modelo de viveiro en espazos abertos, sen divisiA?ns, aproveitando os muros interiores da edificaciA?n para separar as zonas. O concepto serA�a prA?ximo A?s espazos de coworkingA� ou oficinas colaborativas, onde distintas empresas e autA?nomos comparten espazos para desenvolver as sA?as actividades profesionais. Isto fai que se comparta coA�ecemento, que se amplA�en as redes de contacto profesional e que poidan crearse proxectos en comA?n entre as diferentes empresas.

Estes centros precisan dunha sala de traballo equipada con mesas, cadeira e taquillas para gardar o material sensible segundo a Lei de protecciA?n de datos, dunha sala de reuniA?ns, dunha pequena cociA�a ou espazo para quentar a comida, un pequeno comedor, de aseos e a ser posible de salas para o descanso e de salas para falar por telA�fono ou ter conferencias por skype sen molestar o resto.

A nosa proposta basA�ase en organizar as salas mA?is ruidosas e pA?blicas na planta baixa isto A�:

-A�A�A�A�A�A�A� A pequena cafeterA�a cunha barra na que poderA?n tanto ser atendidos veciA�os da parroquia como os traballadores que estean instalados no centro.

-A�A�A�A�A�A�A� A sala de actividades para facer talleres, charlas, convites, bailes, conferencias, etc…

-A�A�A�A�A�A�A� Os aseos

-A�A�A�A�A�A�A� O cuarto de caldeiras

Na planta primeira propoA�emos a instalaciA?n das salas de traballo organizadasA� do seguinte xeito:

-A�A�A�A�A�A�A� A sala de traballo permanente, equipada con mesas, cadeiras e taquillas

-A�A�A�A�A�A�A� A sala de traballadores temporales pensada para persoas en mobilidade que precisen unha mesa de traballo por horas,dA�as ou semanas.

-A�A�A�A�A�A�A� A sala de reuniA?ns

No baixocuberta o que se accederA? por unha escaleira de madeira reutilizando reclavas existentes na pedra da anterior hoxe desaparecida propoA�emos os usos complementarios da planta de traballo:

A sala de relax e falar por telA�fono estA? enriba da sala de cotraballo principal.

A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� BA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A cuberta e o baixo cuberta como elementos de categorizaciA?n espacial e termorregulaciA?n

A cuberta e o baixo cuberta serA?n os elementos novos de a�?maior entidadea�? en calquera das propostas, polo tanto propoA�emos que ademais das funciA?ns habituais de protexer da chuvia e do frA�o teA�an dA?as caracterA�sticas que os farA?n especiais.

2.1 A�A�A�A�A�A�A�A� A categorizaciA?n espacial da planta primeira. Facemos a proposta de baixo cubertas de secciA?n variable en funciA?n dos usos da planta inferior, o baixo cuberta poderA? desaparecer para gaA�ar altura na primeira planta ou poderA? acoller usos complementarios a A�sta.

2.2A�A�A�A�A�A�A�A�A� A termorregulaciA?n. Os espazos baixo cuberta das edificaciA?ns tradicionais sempre desenvolveron esta pouco recoA�ecida funciA?n xa que as cubertas non estaban illadas. Nos propoA�emos as dA?as salas as que nos referimos no punto anterior (relax e telA�fono) aA� onde as salas da planta primeira son maiores e polo tanto protexA�molas do frA�o.

A� A� A� A� A� A� A� A� A� CA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A porta A? parque

A sala polivalente da planta baixa pide a gritos unha apertura cara o parque tanto para saA�r a tomar algo fora, como para estender as actividades A? exterior como para gaA�ar luz nun espazo que A� moi escuro por mor do tamaA�o dos ocos que o serven. Isto A� un tema delicado nunha edificaciA?n catalogada ambientalmente polo que centramos boa parte dos esforzos do deseA�o en resolver axeitadamente esta apertura.

Facemos a proposta de agrandar unha das fiestras existentes e levala ata o chan para facela porta. Esta modificaciA?n no alzado poderA�a ser moi agresiva si non se traballase a carpinterA�a o suficiente. DeseA�amos dA?as follas, unha de vidro interior e unha de madeira exterior que terA? o espesor A�do muro actual (80cm.) Na folla exterior reproducirA�amos o oco orixinal en vidro e o resto serA�a en madeira en listA?ns verticais tratada en autoclave. CA? tempo esta madeira exterior irA? tornando a gris e parecA�ndose en gran medida a tonalidade da pedra. Cando estea pechada buscarA? pasar desapercibida e manter a proporciA?n preexistente nos ocos pero A? estar aberta serA? un referente na edificaciA?n. No interior do seu bA?rbaro ancho albergarA? servizo para a terraza de madeira que propoA�emos no exterior. Deste xeito serA? posible prolongar os usos interiores dentro do parque sempre que a climatoloxA�a o permita.

A porta A? parque aberta. No exterior facemos a proposta dunha pequena tarima de madeira para poder prolongar os usos da sala de actividades. O tremendo espesor da porta permitiramos que albergue un pequeno mueble-almacA�n para servir a terraza.

DA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� AA� luz atravesando o edificio

Xa explicamos antes que a entrada de luz na planta baixa A� moi escasa porque ten unhas fiestras moi pequenas. Isto produce sensaciA?n de opresiA?n e empequenecemento. PropoA�emos que o espazo respire a travA�s da entrada de luz dende a cuberta ata a planta baixa. O sistema que escollemos, que estA? resolto con exactitude na secciA?n construtiva, A� dispor de velux na vertente sureste da cuberta e deixar que a luz atravese a edificaciA?n a travA�s da instalaciA?n duns vidros translA?cidos no forxado intermedio.

Perspectivas da sala de traballo permanente do primeiro piso mirando cara as escaleiras, obsA�rvase ben a entrada de luz e a transversalidade do seu percorrido dende as velux da cuberta ata a planta baixa,A�e da sala de actividades da planta baixa mirando o lado contrario da vista anterior, a esquerda a porta A? parque, a dereita, no forxado intermedio, o vidro traslA?cido que permite a entrada de luz dende a cuberta