ARQUÉTIPOS!

Axudas para a instalaciA?n de ascensores

Arquétipos!, Arquitectura, construcción, Coruña, Santiago, Vigo

Comments Closed


Comparte este articulo

Vense de publicar recentemente, por parte da consellerA�a de infraestructuras e vivenda, unA�programa de subvenciA?nsA� A? instalaciA?n de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade para edificios de tipoloxA�a residencial colectiva, vivendas dA?plex e vivendas unifamiliares.

A convocatoria abriu o prazo de presentaciA?n de solicitudes o pasado dA�a 5 de Setembro e rematarA? o 2 de Novembro deste ano 2017.

Entre outras cousas as axudas prevA�n que sexan subvencionables a instalaciA?n de ascensores, elevadores, salvaescaleiras e demA?is dispositivos de accesibilidade. TamA�n serA?n subvencionables os honorarios dos profesionais que interveA�an, informes tA�cnicos e certificados necesarios asA� coma os custos derivados da instalaciA?n dun ascensor e dos demA?is dispositivos de accesibilidade (man de obra, materiais, etc.)

SerA?n persoas beneficiarias destas axudas as comunidades de persoas propietarias, as persoas fA�sicas propietarias A?nicas de edificios de vivendas, as persoas fA�scas propietarias dun dA?plex nun edificio de tipoloxA�a residencial colectiva e as persoas fA�sicas propietarias dunha vivenda unifamiliar.

O total da subvenciA?n serA? en funciA?n do nA?mero de vivendas da edificaciA?n e a sA?a situaciA?n, seguirA?n os seguintes criterios:

a) Para as edificaciA?ns e vivendas sitas en A?mbitos histA?ricos e dos camiA�os de Santiago:

  1. Vivendas unifamiliares e dA?plex: 60A�% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 4.500 a��.
  2. Edificios de tipoloxA�a residencial colectiva cun nA?mero de vivendas igual ou inferior aA�8: 60A�% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 35.000 a��.
  3. Edificios de tipoloxA�a residencial colectiva cun nA?mero de vivendas superior a 8: 60A�% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 28.000 a��.

b) Para as edificaciA?ns e vivendas que non estean situadas en A?mbitos histA?ricos e dos camiA�os de Santiago:

  1. Vivendas unifamiliares e dA?plex: 60A�% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 2.500A�a��.
  2. Edificios de tipoloxA�a residencial colectiva cun nA?mero de vivendas igual ou inferior aA�8: 60A�% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 25.000A�a��.
  3. Edificios de tipoloxA�a residencial colectiva cun nA?mero de vivendas superior a 8: 60A�% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 18.000A�a��.

c) En calquera caso, cando a actuaciA?n consista na instalaciA?n dun salvaescaleiras, a contA�a da subvenciA?n serA? dun 60A�% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 1.000A�a��, en caso de salvaescaleiras de cadeira, e os 2.000A�a��, en caso de salvaescaleiras de plataforma.

NesteA�enlaceA�pA?dese atopar a solicitude onde se enumera toda a documentaciA?n a entregar, que inclA?e a necesidade de presentar un proxecto de actuaciA?n e un informe do edificio redactados por tA�cnicos habilitados. Dende o estudioA�ArquA�tipos!A�Ofrecemos a posibilidade de encargarnos de todo o proceso de solicitude, asA� que se estades interesados, non dubidedes en poA�ervos en contacto con nA?s.

Estudio de arquitectura en Vigo e Santiago de Compostela

Vigo

MA?bil: +34 649 324 824 (RamA?n ViA�itez)

MA?bil: +34 651 535 628 (Alberto Cebral)

Santiago de Compostela

MA?bil: +34A�620 973 765 (Jacobo Formoso)