ARQUÉTIPOS!

Rehabilitación de vivenda no Casco Vello de Vigo

Sin categoría

Comments Closed


Comparte este articulo

Rehabilitación de edificación tradicional no casco vello de Vigo. A edificación preexistente tiña a singularidade dunha planta moi pequena e dunha xeometría en”cuña” cunha superficie útil de menos de 40m2 por planta. 

Resolvimos o proxecto coa colocación de unha escaleira no medio da planta para distribuir a ámbolos dous lados do embarque/desembarque e cunha triple altura en forma de patio interior para recoller toda a luz do sur e introducila ata o semisoto.

Fotografía do semisoto coa entrada de luz da triple altura pola esquerda e da porta de acceso pola dereita
Fotografía da cociña cara o salón onde se observan os comunicados espazos sen divisións
Remate da escaleira na planta superior coa Velux metendo luz dende a cuberta
Fotografía do baño do piso superior onde se observa o pavimento traslúcido de aceiro perforado lacado en blanco